slåttonn

Skrevet av Ragnhild

Det ble en kald vår etterfulgt av en kald og våt sommer så slåtta begynte sent og tok lang tid

Vi slår mange marker spredt ut over 3 kommuner med mange mil i mellom ytterpunktene, 13 mil for å være nøyaktig. Det betyr mye transport av for og av maskiner mellom markene. Det har gjort at vi har sett oss nødt til å innvestere i traktor som går i 50 km i timen og i rundballeutsyr som er effektivt. Vi har ei mchale rundballepresse som både presser og pakker inn ballene. Vi har og en 3 m bred slåmaskin med matebord som gjør det mulig å legge sammen to og to slåttbredder (grasstrenger) og det gjør at pressingen går fortere når det haster å få pressa ballene pga dårlig vær. Våte rundballer er en plage, de er tung å fore med og frys i stein om vinteren.

finn presser rundballer

Finn presser rundballer i Krokan. En grønnforåker som ble slått 25.august

Pressing i Krokan

Her er ballen ferdig pressa og under innpakking samtidig som gras til ball nr 2 plukkes opp og presses.Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.